Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 20 Nov 2020Title: Municipal Planning TribunalStatus: Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on THURSDAY, 10 DECEMBER 2020 at 10:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which place limitations on gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DONDERDAG, 10 DESEMBER 2020 om 10:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat beperkinge op byeenkomste plaas, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, indien so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. EO PHILLIPS MUNICIPAL MANAGER CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PO Box 51, Bredasdorp, 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker / Werker: IS696 Struisbaai

Closing Date: 20 November 2020
Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

 

Infrastructure Department

Water and Sewerage Services

Worker: IS696 Struisbaai

 

Requirements:

 • Physically healthy and strong
Functions:
 • Cleaning of sewerage pump stations
 • Excavate by hand to expose pipes for maintenance
 • Do standby duty for water and sewerage services
 • Deforestation of pipeline routes.
 • Adhere to all safety regulations
 • Maintenance of equipment
 • Water connections
Special conditions
 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to do stand- by duty.

 

Remuneration: T3

(R103 741.81 – R116 801.67) p.a

 

Job enquiries: Mr S Roach

Tel: 028 425 5500

 

 

Infrastruktuur Departement

Water en Riooldienste

Werker: IS696 Struisbaai

 

Vereistes:

 • Fisies gesond en sterk
Funksies:
 • Skoonmaak van rioolpompstasies
 • Grawe met die hand om pype vir onderhoud bloot te stel
 • Doen standby-diens vir water- en riooldienste
 • Ontbossing van pyplynroetes.
 • Volg alle veiligheidsregulasies
 • Onderhoud van toerusting
 • Aansluitings - Waterverbindings

 

Spesiale voorwaardes:
 • Bereidwillig wees om in alle weersomstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.

 

Vergoeding: T3

(R103 741.81 – R116 801.67) p.j

 

Pos navrae: Mnr S Roach

Tel: 028 425 5500

 

 

Worker / Werker: IS696 Struisbaai (171.27KB) CAM Application Form / KAM Aansoekvorm (169.76KB) Last published 25 November 2020