Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Council Minutes

Council Minutes

Last updated: 29/06/2018
Raad- 5 feb 15 (805.43KB) Raad- 8 Dec 15 (814.8KB) Raad- 9 des 14 (675.55KB) Raad- 26 Aug 14 (572.59KB) Raad- 26 Aug 15 (583.01KB) Raad 26 Mei 15 (421.35KB) 27 Oct 15 (324.41KB) 28 April 15 (595.96KB) 28 Julie 15 (1005.72KB) 28 Oct 14 (456.25KB) 29 Julie 14 (2.35MB) 29 Sept 15 (2.04MB) 30 June 15 (1.17MB) 31 Maart 15 (1.32MB) September 30 (387.5KB) Spes Raad- 12 Feb 15 (187.56KB) Spes Raad- Maart (812.43KB) 30 Maart / March 15 (189.66KB) 8 Desember / December 2016 (814.8KB) 23 Februarie / Febuary 2016 (1.25MB) Spesiale Raadsvergadering: 17 Maart / Special Council Meeting: 17 March 2016 (577.7KB) Raadsvergadering: 31 Maart 2016 / Council Meeting: 31 March 2016 (629.65KB) UBK vergdering/ Executive Mayoral Committee Meeting: 19 April 2016 (228.49KB) Raadsvergadering / Council meeting: 26 April 2016 (457.76KB) Raadsvergadering: 31 Mei 2016 / Council Meeting: 31 May 2016 (461.6KB) UBK vergadering 21 Junie 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 21 June 2016 (218.16KB) Raadsvergadering: 28 Junie 2016 / Council Meeting: 28 June 2016 (472.94KB) Spesiale Raadsvergadering: 26 Julie 2016 / Special Council Meeting: 26 July 2016 (319.58KB) Spesiale Raadsvergadering: 15 Augustus 2016 / Special Council Meeting: 15 August 2016 (137.75KB) Raadsvergadering: 30 Augustus 2016 / Council meeting: 30 August 2016 (452.78KB) UBK vergadering 26 September 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 26 September 2016 (860.66KB) Raadsvergadering: 29 September 2016 / Council Meeting: 29 September 2016 (3.04MB) UBK vergadering 18 Oktober 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 18 October 2016 (398.52KB) Raadsvergadering: 25 Oktober 2016 / Council Meeting: 25 October 2016 (430.82KB) Raadsvergadering: 6 Desember 2016 / Council Meeting: 6 December 2016 (1.15MB) UBK vergadering: 30 November 2016 / Executive Mayoral Committee Meeting: 30 November 2016 (358.84KB) Spesiale Raadsvergadering: 31 Januarie 2017 / Special Council Meeting: 31 January 2017 (245.08KB) UBK vergadering: 14 Februarie 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 14 February 2017 (500.92KB) Raadsvergadering: 27 Februarie 2017 / Council Meeting: 27 February 2017 (954.48KB) UBK vergadering: 20 Maart 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 20 March 2017 (282.78KB) Raadsvergadering: 31 Maart 2017 / Council Meeting: 31 March 2017 (1.17MB) UBK vergadering: 18 April 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 18 April 2017 (258.64KB) Raadsvergadering: 25 April 2017 / Council Meeting: 25 April 2017 (478.83KB) Raadsvergadering: 30 Mei 2017 / Council Meeting: 30 May 2017 (1.1MB) UBK vergadering: 20 Junie 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 20 June 2017 (239.71KB) Raadsvergadering: 29 Junie 2017 / Council Meeting: 29 June 2017 (1.22MB) UBK vergadering: 21 Augustus 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 21 August 2017 (547.07KB) UBK vergadering: 19 September 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 19 September 2017 (437.91KB) Raadsvergadering: 26 September 2017 / Council Meeting: 26 September 2017 (944.46KB) UBK vergadering: 24 Oktober 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 24 October 2017 (1.32MB) Raadsvergadering: 31 Oktober 2017 / Council Meeting: 31 October 2017 (694.8KB) UBK vergadering: 1 Desember 2017 / Executive Mayoral Committee Meeting: 1 December 2017 (625.09KB) Raadsvergadering: 7 Desember 2017 / Council Meeting: 7 December 2017 (552.34KB) Spesiale Raadsvergadering: 30 Januarie 2018 / Special Council Meeting: 30 January 2018 (272KB) UBK vergadering: 6 Februarie 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 6 February 2018 (297.41KB) UBK vergadering: 19 Maart 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 19 March 2018 (768.44KB) Algemene Raadsvergadering: 27 Maart 2018 / General Council Meeting: 27 March 2018 (819.69KB) UBK vergadering: 17 April 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 17 April 2018 (441.33KB) Algemene Raadsvergadering 18 April 2018 / General Council Meeting 18 April 2018 (380.72KB) Algemene Raadsvergadering 29 Mei 2018 / General Council Meeting 29 May 2018 (569.94KB) UBK vergadering: 29 Mei 2018 / Executive Mayoral Committee Meeting: 29 May 2018 (1MB) Spesiale Raadsvergadering 22 Junie 2018 / Special Council Meeting 22 June 2018 (418.48KB)