Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Jul 2021Title: Notice of Virtual Council Meeting / Kennisgewing van Virtuele RaadsvergaderingStatus: Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Virtuele Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 27 JULIE 2021. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Virtual Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 27 JULY 2021. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Oversight Report on the 2019/20 Annual Report of Cape Agulhas Municipality

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

OVERSIGHT REPORT ON THE 2019/20  ANNUAL REPORT OF CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

 

Notice is hereby given in terms of Section 129 (3) of the Local Government Municipal Finance Management Act, 56 of 2003 read together with Section 21 (A) of the Local Government Municipal Systems Act, 32 of 2000, that the Oversight Report on the 2019/20 Annual Report as well as the final 2019/20 Annual Report of the Cape Agulhas Municipality is available to the public during office hours at the following places.

 

  • All Municipal Offices
  • All Libraries
  • Caravan Parks at L’Agulhas and Waenhuiskrans/Arniston

 

It is also available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za.

 

Enquiries can be directed to Ms Tracey Stone, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp 7280.  Tel (028) 4255500, e-mail Traceys@capeagulhas.gov.za. Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance.

 

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

OORSIGVERSLAG VAN DIE 2019/20 JAARVERSLAG VAN KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

 

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 129 (3) van die Wet op Plaaslike Regering Munisipale Finansiële Bestuur, 56 van 2003, saamgelees met Artikel 21(A) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000 dat die Oorsigverslag ten opsigte van die 2019/20 Jaarverslag sowel as die finale 2019/20 Jaarverslag van Kaap Agulhas Munisipaliteit beskikbaar is vir die publiek tydens kantoorure by die onderstaande plekke:

  • Alle Munisipale Kantore
  • Biblioteke
  • Karavaanparke te L’Agulhas en Waenhuiskrans/Arniston.

 

Dit is ook beskikbaar op die Munisipale Webtuiste, www.capeagulhas.gov.za

 

Navrae kan gerig word aan Me Tracey Stone, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp 7280.  Tel (028) 4255500, e-pos TraceyS@Capeagulhas.gov.za. Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand.

Category: