Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 20 Nov 2020Title: Municipal Planning TribunalStatus: Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on THURSDAY, 10 DECEMBER 2020 at 10:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which place limitations on gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DONDERDAG, 10 DESEMBER 2020 om 10:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat beperkinge op byeenkomste plaas, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, indien so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. EO PHILLIPS MUNICIPAL MANAGER CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PO Box 51, Bredasdorp, 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Notice of a meeting: Municipal Planning Tribunal

24 April 2019 - 24 April 2019

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT /

UMASIPALA WASE CAPE AGULHAS

 

Notice is hereby given that a meeting of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the Cape Agulhas Municipality will be held in the COUNCIL CHAMBERS, AUDREY BLIGNAULT STREET BREDASDORP on WEDNESDAY, 24 APRIL 2019 at 10:00.

 

Esi sisaziso sentlanganiso kaMASIPALA ye Komiti yoCWANGCISA ubume bezokuhlala kaMasipala wase Cape Agulhas. Iya kubanjelwa e COUNCIL CHAMBERS, AUDREY BLIGNAULT STREET kwiHolo leBhunga eBredasdorp ngolweSihlanu (WEDNESDAY) umhla we 24 APRIL 2019 ngentsimbi yeshumi (10.00).

 

Kennis geskied hiermee dat ‘n vergadering van die MUNISIPALE BEPLANNINGS-TRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit in die RAADSAAL, AUDREY BLIGNAULTSTRAAT BREDASDORP op WOENSDAG 24 APRIL 2019 om 10:00 gehou sal word.

 

DGI O’NEILL                                                  Municipal Offices,

MUNICIPAL MANAGER                                  PO Box 51, Bredasdorp, 7280

MANEJALA LIKAMASIPALAu                        Tel:    0284255500

MUNISIPALE BESTUURDER                          Fax    0284251019

How to get there

Last published 29 April 2019