Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Jul 2021Title: Notice of Virtual Council Meeting / Kennisgewing van Virtuele RaadsvergaderingStatus: Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Virtuele Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 27 JULIE 2021. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Virtual Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 27 JULY 2021. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

EPWP Vacancy: General Worker

Closing Date: 23 June 2021
Salary: R120 per day - General Worker

EKSTERNE ADVERTERING                              EXTERNAL ADVERTISEMENT

VASTE AFVAL BESTUURS DIENSTE                 WASTE MANAGEMENT SERVICES

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA              CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA

                                                                          

BREDASDORP
 • 14 WERKERS

 

NAPIER

 • 4 WERKERS

 

WAENHUISKRANS/ARNISTON

 • 4 WERKERS

 

STRUISBAAI

 • 8 WERKERS

 

 

Vereistes:

 • Fisies gesond  
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes

 

Funksies:

 • Opruiming van oopruimtes

en onwettige stortings

 • Vee van strate

 

Die volgende dokumentasie moet aangeheg wees aan die aansoek vorm:

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteits dokument
 • Bewys van bank besonderhede

 

Vergoeding:

Gewone werkers: R120 per dag

 

Kontrak Periode:

EPWP

08 Julie 2021 – 12 Januarie 2022

        

             

Navrae: Mnr. W Linnert

Tel: 028 425 5500

 

  BREDASDORP
 • 14 WORKERS

 

NAPIER

 • 4 WORKERS

 

WAENHUISKRANS/ ARNISTON

 • 4 WORKERS

 

STRUISBAAI

 • 8 WORKERS

 

 

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits

 

 

Functions:

 • Cleaning of open spaces

and illegal dumping

 • Sweeping of streets

 

The following documents should be attached with the application:

 • Certified copy of your  Identification Document
 • Proof of banking details

 

 

Remuneration:

General workers: R120 per day

 

Contract Duration:

EPWP

08 July 2021 – 12 January 2022

 

 

Enquiries: Mr. W Linnert

Tel: 028 425 5500

 

SLUITINGS DATUM: / CLOSING DATE 23 JUNE 2021

 

Aansoekvorms van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n vereiste vir die oorweging van 'n aansoek en kan ingehandig word by Mev Nichole Arends van die Menslike Hulpbronne Afdeling, telefoonnommer 028-425 5500. Slegs volledig voltooide AANSOEKVORMS met gesertifiseerde afskrif van Identiteitsdokument sal oorweeg word.

 

Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word sal nie oorweeg word nie. Kandidate wat nie gekontak is teen 30 Junie 2021 moet hul aansoeke as onsuksesvol beskou. Geen aansoekvorms kan teruggeëis word van die munisipaliteit nie. Die Raad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

 

Application forms of Cape Agulhas Municipality are a prerequisite for consideration of an application. These forms can be obtained from and handed in to Mrs Nichole Arends telephone number 028 – 425 5500, at the Human Resource Division. Only fully completed application forms with certified copy of identity document will be considered.

 

Applications received after the closing date by the human resources office will not be considered. Candidates who have not been contacted by 30 June 2021 must consider their applications to be unsuccessful. No application forms can be reclaimed from the municipality. The Council reserves the right not to make any appointment.

 

CAM is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

 

E.O PHILLIPS, MUNICIPAL MANAGER, Cape Agulhas MUNICIPALITY, P.O.BOX 51, BREDASDORP, 7280

 

 

EPWP Vacancy: General Worker (228.36KB) EPWP Unemployment Database Form (160.73KB) EPWP Project Application Form (180.18KB) Last published 30 June 2021