Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 20 Nov 2020Title: Municipal Planning TribunalStatus: Notice is hereby given that a VIRTUAL MEETING of the MUNICIPAL PLANNING TRIBUNAL of the CAPE AGULHAS MUNICIPALITY will take place on THURSDAY, 10 DECEMBER 2020 at 10:00. In terms Section 4.1 of the Rules of Procedure for Meetings of the Cape Agulhas Municipal Planning Tribunal, the meeting will be closed due to the National State of Disaster and Lockdown Regulations which place limitations on gatherings. Interested and affected parties can obtain a recording of the meeting should they so require. Kennis geskied hiermee dat ‘n VIRTUELE VERGADERING van die MUNISIPALE BEPLANNINGSTRIBUNAAL van die Kaap Agulhas Munisipaliteit op DONDERDAG, 10 DESEMBER 2020 om 10:00 gehou sal word. In terme van Artikel 4.1 van die Reëls en Prosedure vir vergaderings van die Kaap Agulhas Munisipale Beplanningstribunaal Regulasies, en weens die Nasionale Ramptoestand en Inperkings Regulasies wat beperkinge op byeenkomste plaas, sal dit ‘n geslote vergadering wees. Belangstellende en geaffekteerde partye kan, indien so versoek, ‘n opname van die vergadering verkry. EO PHILLIPS MUNICIPAL MANAGER CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PO Box 51, Bredasdorp, 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

EPWP: Roads and Storm Water

Closing Date: 28 October 2020
Salary: R150 per day

STRATE & STORM WATER

 

BREDASDORP 

 • 4 Werkers

 

STRUISBAAI

 • 4 Werkers

 

NAPIER

 • 3 Werkers

 

Vereistes:

 • Fisies gesond  
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes

 

Funksies:

 • Skoonmaak van stormwater kanale
 • Skoonmaak van stormwater vangputte

 

Vergoeding:

R150 per dag

 

 

Kontrak Periode:

EPWP

02 November 2020 –11 Desember 2020

        

             

Navrae: Mnr. D Wasserman

Tel: 028 425 5500

 

ROADS & STORM WATER

BREDASDORP

 • 4 Workers

 

STRUISBAAI

 • 4 Workers

 

NAPIER

 • 3 Workers

 

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits

 

Functions:

 • Cleaning of stormwater cannels
 • Cleaning of stormwater drainage

 

Remuneration:

R150 per day

 

Contract Duration:

EPWP

02 November 2020 – 11 December 2020

 

Enquiries: Mnr. D Wasserman

Tel: 028 425 5500

SLUITINGSDATUM: / CLOSING DATE: 28 OCTOBER 2020

 

Aansoekvorms van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n vereiste vir die oorweging van 'n aansoek en kan ingehandig word by Mev Nichole Arends van die Menslike Hulpbronne Afdeling, telefoonnommer 028-425 5500. Slegs volledig voltooide AANSOEKVORMS met gesertifiseerde afskrif van Identiteitsdokument sal oorweeg word.

 

Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word sal nie oorweeg word nie. Kandidate wat nie gekontak is teen 30 NOVEMBER 2020 moet hul aansoeke as onsuksesvol beskou. Geen aansoekvorms kan teruggeëis word van die munisipaliteit nie. Die Raad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

Application forms of Cape Agulhas Municipality are a prerequisite for consideration of an application. These forms can be obtained from and handed in to Mrs Nichole Arends telephone number 028 – 425 5500, at the Human Resource Division. Only fully completed application forms with certified copy of identity document will be considered.

 

Applications received after the closing date by the human resources office will not be considered. Candidates who have not been contacted by 30 NOVEMBER  2020 must consider their applications to be unsuccessful. No application forms can be reclaimed from the municipality. The Council reserves the right not to make any appointment.

 

CAM is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

 

DEAN O’NEILL, MUNICIPAL MANAGER, Cape Agulhas MUNICIPALITY, P.O.BOX 51, BREDASDORP, 7280

 

 

 

 

 

 

 

 

EPWP: Roads and Storm Water (198.61KB) EPWP Application Form (389.9KB) Last published 09 November 2020