Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Donations: Notice to prospective applications

DONATIONS: NOTICE TO PROSPECTIVE APPLICANTS

Notice is hereby given that Council awaits written applications in terms of the following policy for the allocation of donations in the 2021/2022 financial year, subject to certain conditions:

1) All donations will be subject to section 67 of the Municipal Finance Management Act (MFMA), Act 56 of 2003;
2) Council annually budget, within its financial capacity, an amount for the allocation of donations;
3) Motivated written applications for donations that complies with the stipulations of section 67 of the MFMA, must be submitted before/on 29 October 2021;
4) All applications received up to 29 October 2021 will be considered simultaneously;
5) Donations within the budgeted amount will be allocated according to Council’s sole discretion only to non profit organizations/institutions (welfare-, service- and charitable organizations and educational institutions) who’s aims and activities are reconcilable with the powers given to the municipality;
6) Donations will only be granted to organizations/institutions operating within the boundaries of Cape Agulhas Municipality;
7) In order to ensure transparency and to ensure that non-financial allocations do not cause inequality, only financial donations will be allocated.

A copy of your organizations/institutions latest annual financial statements must accompany the application.

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS: 16:00 on 29 October 2021

DONASIES: KENNISGEWING AAN VOORNEMENDE AANSOEKERS

Kennis geskied hiermee dat die Raad skriftelike aansoeke inwag vir die toekenning van donasies in die 2021/2022 -boekjaar, onder sekere voorwaardes en in terme van die onderstaande Donasiebeleid:

1) Alle donasies sal onderhewig wees aan die bepalings soos uiteengesit in Artikel 67 van die Munisipale Finansiële Bestuurswet (MFMA), Wet 56 van 2003;
2) Die Raad bewillig jaarliks, binne sy finansiële vermoë, ‘n globale bedrag vir die toekenning van donasies;
3) Skriftelik gemotiveerde aansoeke vir donasies wat voldoen aan die voorskrifte soos bepaal in artikel 67 van die MFMA, moet voor/op 29 Oktober 2021 ingedien word;
4) Alle aansoeke ontvang tot en met 29 Oktober 2021, sal gelyktydig oorweeg word vir organisasies wie se doelstellings en aktiwiteite versoenbaar is met daardie magte wat aan die munisipaliteit verleen is;
5) Donasies sal binne die begrote bedrag en volgens die Raad se uitsluitlike diskresie, slegs aan nie-winsgewende organisasies/instellings (welsyns-, diens-, liefdadigheids-organisasies en opvoedkundige instellings) gemaak word;
6) Donasies sal slegs toegeken word aan organisasies/instellings wat binne die regsgebied van Munisipaliteit Kaap Agulhas opereer;
7) Slegs monitêre donasies sal toegeken word ter wille van deursigtigheid en om te verhoed dat nie-finansiële donasies ongelyke behandeling tot gevolg het.

‘n Afskrif van u organisasie/instelling se jongste finansiële jaarstate moet die aansoek vergesel.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 16:00 op 29 Oktober 2021

EO PHILLIPS
MUNICIPAL MANAGER / MUNISIPALE BESTUURDER
CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

 

Download document: 
Title: 
Donations: Notice to prospective applications