Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Jul 2021Title: Notice of Virtual Council Meeting / Kennisgewing van Virtuele RaadsvergaderingStatus: Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Virtuele Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 27 JULIE 2021. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Virtual Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 27 JULY 2021. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Current Opportunities

APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE MEMBER

Closing Date: 30 July 2021

Salary: A sitting fee payable in terms of the National Treasury fee structure

Description

BESTUURS DIENSTE DEPARTEMENT/ MANAGEMENT SERVICES DEPARTMENT

Closing Date: 30 July 2021

Salary: R140 per day

Description

EKSTERNE ADVERTERING                                                   

MENSLIKE ONTWIKKELINGS DEPARTEMENT                 

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA                                

JEUGWERKERS            

STRUISBAAI

 • 1 Jeug Werker

NAPIER

 • 1 Jeug Werker

Vereistes:

 • Ouderdom tussen 18 – 35 jaar 
 • Fisies gesond
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes
 • Matriek Sertifikaat
 • Basiese rekenaarvaardighede
 • 2 jaar ondervinding in sosiale opeffings programme
 • Goeie kommunikasie vaardighede
 • Moet verslae kan saam stel
 • Vorige toepaslike ervaring in gemeenskapsontwikkellings projekte sal oorweeg word.

Die volgende dokumentasie moet aangeheg wees aan die aansoek vorm:

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteits dokument
 • Bewys van bank besonderhede

Funksies:

 • Om gemeenskaps Ontwikkelings Projekte in onderskeie dorpe te implementeer.

Vergoeding:

R140 per dag

Kontrak Periode:

EPWP

Augustus 2021 – 28 Junie 2022

Navrae: Mrs Luzeth Smit

Tel: 028 425 5500                                               

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 30 JULIE 2021

 

 

EXTERNAL ADVERTISEMENT

HUMAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA

YOUTH WORKERS         

STRUISBAAI

 • 1 Youth Worker

NAPIER

 • 1 Youth Worker

Requirements:

 • Age between 18 – 35 years 
 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits
 • Matric Certificate
 • Basic Computer Literarcy
 • 2 years’ experience in social training programs
 • Good Communication skills
 • Must be able to compile reports
 • Previous relevant experience in Community Development Projects will be considered.

The following documents should be attached with the application:

 • Certified copy of your  Identification Document
 • Proof of banking details

Functions:

 • To implement Community Development Projects in respective towns

Remuneration:

R140 per day

Contract Duration:

EPWP

August 2021 – 28 June 2022

Enquiries: Mrs Luzeth Smith

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: FRIDAY, 30 JULY 2021

BESTUURS DIENSTE DEPARTEMENT/ MANAGEMENT SERVICES DEPARTMENT

Closing Date: 23 July 2021

Salary: R150

Description

EKSTERNE ADVERTERING                                                  

PUBLIEKE DIENSTE                                                             

SKOONMAKER                                                                                                

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA

BREDASDORP

 • 1 Vrou

Vereistes:

 • Fisies gesond  
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes

Die volgende dokumentasie moet aangeheg wees aan die aansoek vorm:

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteits dokument
 • Bewys van bank besonderhede

Funksies:

 • Skoonmaak van kantore Bestuursdienste & Supply Chain

Vergoeding:

R150 per dag

Kontrak Periode:

EPWP

Augustus 2021 – 30 Junie 2022          

Navrae: Mnr. M Briers

Tel: 028 425 5500

SLUITINGS DATUM: 23 JULIE 2021

 

 

EXTERNAL ADVERTISEMENT

PUBLIC SERVICES

CLEANER                               

CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA

BREDASDORP

 • 1 Female

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits

The following documents should be attached with the application:

 • Certified copy of your  Identification Document
 • Proof of banking details

Functions:

 • Cleaning of Offices at Management Services & Supply Chain

Remuneration:

R150 per day

Contract Duration:

EPWP

August 2021 – 30 Junie 2022

Enquiries: Mnr. M Briers

Tel: 028 425 5500

CLOSING DATE: 23 JULY 2021

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE DEPARTEMENT / INFRASTRUCTURE SERVICES DEPARTMENT

Closing Date: 24 July 2021

Salary: R160 per day

Description

EKSTERNE ADVERTERING                                                   

ELEKTRO TEGNIESE DIENSTE                                          

KAAP AGULHAS MUNISIPALE AREA

BREDASDORP

 • 2 Vroue
 • 3 Mans

Vereistes:

 • Fisies gesond  
 • Registreer op EPWP werkloosheids data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes
 • Elektriese werks ondervinding

Die volgende dokumentasie moet aangeheg wees aan die aansoek vorm:

 • Gesertifiseerde afskrif van Identiteits dokument
 • Bewys van bank besonderhede

Funksies:

 • Grawe slote vir krag kabels.
 • Le van krag kabels

Vergoeding:

R160 per dag

Kontrak Periode:

EPWP

Augustus 2021 – 28 June 2022           

Navrae: Mnr. S Cooper

Tel: 028 425 5500

 

SLUITINGS DATUM: 24 JULIE 2021

 

EXTERNAL ADVERTISEMENT                                             

ELECTRO TECHNICAL SERVICES                             

CAPE AGULHAS MUNICIPAL AREA

BREDASDORP

 • 2 Females
 • 3 Males

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment database.
 • Only Applicants with SOBER habits
 • Electrical work experience

The following documents should be attached with the application:

 • Certified copy of your  Identification Document
 • Proof of banking details

Functions:

 • Digging of cable trenches
 • Laying of cables

Remuneration:

R160 per day

Contract Duration:

EPWP

August 2021 – 28 June 2022

Enquiries: Mnr. S Cooper

Tel: 028 425 5500

 

CLOSING DATE 24 JULY 2021

 

EPWP Vacancy: General Worker

Closing Date: 23 June 2021

Salary: R120 per day - General Worker

Description

EPWP Vacancy: Waste Collection

Closing Date: 23 June 2021

Salary: R180 per day

Description

EPWP Vacancy: Waste Management Services

Closing Date: 23 June 2021

Salary: R200 per day and claim for kilometres

Description

Worker: IS489 Bredasdorp, Solid Waste Services

Closing Date: 25 February 2021

Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

Description

Worker: IS369 Bredasdorp, Streets and Stormwater Services

Closing Date: 25 February 2021

Salary: T3 (R103 741.81 – R116 801.67) p.a

Description

Special Job Creation Project: Beautification Project

Closing Date: 27 November 2020

Salary: R350 per day Lead Worker & R120 per day General Workers

Description

Pages